Ieguldījums tavā nākotnē

SIA "Effect" 2016.gada 28.septembri ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2016/801 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Sazināties ar mums